Tournaments

IDTournamentStart onEnd onWinner
151 Regular Swap-2 20221002
150 Regular Taraguchi-10 20220928
149 Regular Swap-2 20220925 2022-10-02
148 Regular Taraguchi-10 20220921 2022-09-28
147 Regular Swap-2 20220918 2022-09-25
146 Regular Taraguchi-10 20220914 2022-09-20
145 Regular Swap-2 20220911 2022-09-18
144 Regular Taraguchi-10 20220909 2022-09-13
143 Regular Swap-2 20220904 2022-09-11
142 Regular Taraguchi-10 20220902 2022-09-09
141 Regular Taraguchi-10 20220829 2022-09-01
140 Regular Swap-2 20220828 2022-09-04
139 Regular Taraguchi-10 20220822 2022-08-29
138 Regular Swap-2 20220821 2022-08-28
137 Regular Taraguchi-10 20220817 2022-08-21
136 Regular Swap-2 20220814 2022-08-21
135 Regular Taraguchi-10 20220810 2022-08-17
134 Regular Swap-2 20220807 2022-08-14 2022-09-12 andwer_marshall
133 Regular Taraguchi-10 20220806 2022-08-09
132 Regular Swap-2 20220731 2022-08-07 2022-09-01 andwer_marshall
131 Regular Taraguchi-10 20220730 2022-08-06
130 Regular Swap-2 20220724 2022-07-31 2022-08-13 andwer_marshall
129 Regular Taraguchi-10 20220723 2022-07-30 2022-09-05 qi
128 “Super Gomoku Cup” World Open Tournament 2022-08-12
127 Regular Swap-2 20220717 2022-07-24 2022-08-14 anatolie
126 Regular Taraguchi-10 20220716 2022-07-23 2022-08-13 andwer_marshall
125 Regular Swap-2 20220710 2022-07-17 2022-08-04 anatolie,andwer_marshall
124 Regular Taraguchi-10 20220709 2022-07-16
123 Regular Taraguchi-10 20220702 2022-07-09 2022-09-04 qi
122 Regular Swap-2 20220630 2022-07-10 2022-07-12 anatolie
121 Regular Taraguchi-10 20220625 2022-07-02 2022-09-14 andwer_marshall
120 Regular Swap-2 20220620 2022-06-30 2022-07-13 anatolie
119 Regular Taraguchi-10 20220618 2022-06-25 2022-08-01 qi
118 Regular Swap-2 20220613 2022-06-20 2022-07-01 anatolie
117 Regular Taraguchi-10 20220611 2022-06-18 2022-08-17 qi
116 Regular Swap-2 20220606 2022-06-13 2022-07-20 rum
115 Regular Taraguchi-10 20220604 2022-06-11 2022-08-07 qi
114 Regular Swap-2 20220530 2022-06-06 2022-07-07 anatolie
113 Super Lianhuan Tournament 2022-06-01
112 Regular Taraguchi-10 20220528 2022-06-04 2022-06-30 gosha
111 Regular Swap-2 20220523 2022-05-30 2022-06-02 anatolie,qi
110 Regular Taraguchi-10 20220521 2022-05-28 2022-05-30 qi
109 Regular Swap-2 20220516 2022-05-23 2022-06-19 qi,anatolie
108 Regular Taraguchi-10 20220514 2022-05-21 2022-07-09 qi
107 Regular Swap-2 20220509 2022-05-16 2022-05-21 qi,anatolie
106 Regular Swap-2 20220502 2022-05-09 2022-05-12 qi,anatolie
105 Regular Taraguchi-10 20220430 2022-05-14 2022-06-16 qi
104 Correspondence World Championship First League (Group C) 2022-04-29
103 Correspondence World Championship First League (Group B) 2022-04-29
102 Correspondence World Championship High League 2022-04-29